Raktažodžiai ‘mokytojams’

***

Ačiū, Mokytojau,
Kad padedi man į klasę kopti,
Laimės žibūrėlį uždegi kely.
Nors nemoku žodžiais
Tau aš padėkoti
Meilės kibirkštėlė
Neužges širdy.

Raktažodžiai: , , ,

***

Nuo juodos gyvenimo lentos
Nenutrink, Mokytojau, dar kreidos
Be Tavęs jau niekas nekartos
Apie reikšmę gal vienintelės klaidos.
Iš baltųjų puslapių išplėšk
Savo pastabas seniai jau pamirštas
Ir kai rytmetis saulėtas brėkš,
Tu atleisk mums nuoskaudas kelias.
Sustabdyk gatvėje nors vieną kartą.
Ir kaip mokiniu išdykusius sudrausk -
Apkabinsime Tave, o Tu mus bark,
Kad iš laimės vėl galėtume nuraust.

Raktažodžiai: , , ,

***

Ant stalo atvesta knyga
Brandina mokslo mintį…
Kasdien taisai mažas klaidas,-
Toks atminty mums liksi.
Pavargusi palinks galva,
Kada visi jau miega.
O Tu taisai, taisai klaidas
- Tai mūsų gėrio pėdos.
Mes kasdienybėje kalti,
Dažnai užgaunam žodžiais…
Nustebins puolštė tarpdury…
Iš rankų kris tau rožės.
Dėkojam, Mokytojui, tau
Už Tavo didžią širdį.
Nieks neišmokys mūs geriau
Gyventi ir išlikti.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena! Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti savo žinias taip kaip darėte visada. Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis, Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus. Ačiū!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kur tu, brangus vaikystės mano slenkstis,
Medinis suolas, paprastas, grubus –
O leisk tau, Mokytojau, nusilenkti
Už tai, kad šiandien aš esu žmogus.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mokytoja, aš ir vėl ateisiu
Visus žiedus iš sodo suskynus…
Kaip ateina diena iš padangių surinkus žvaigždes.
Tu many gyvensi, žiburėliu pavirtusi tyru,
Ir gyvensi ilgai, kol keliausu šioj žemėje aš.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Vėsiom žvaigždėm jau naktys lyja.
Jų prikrenta į širdį, į knygas, atminimus.
Ir išvilioja po rudens dangum klajoti mus…
Su Mokytojų diena!

Raktažodžiai: , , ,

***

Tavo gyvenimo prasmė – ruduo.
Lyg lapai krintantys šiurena
Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų.
Lyg paukščiai išskrendantys pakelia
Sparnus tavieji mokiniai į kelią.
Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias
Kaip žiemkenčius į jaunas širdis
Ir vis bandai su atkaklumo raktais
Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti.
Taip ir klampoja metai po gyvenimo
Takus, paženklintus laukimo.
Laukimo derliaus, to, kurį
Tavi delnai kartų kartoms sodino.
Ir teka dienos kaip spalvotų lapų
Burlaiviais išmargintas [...]

Raktažodžiai: , , ,

***

Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena!
Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti
Savo žinias taip kaip darėte visada.
Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis,
Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus.
Ačiū!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jūsų širdis – kuo daugiau išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi,
Ji vis žadina laisvę žmonių,
Ji vis ten, kur vaikystė žavi.
Jai vis lemta sutikti mažus,
Prisirišti prie jų ir pamilt,
Užauginti jaunystės sparnus
Ir paspaudus rankas išsiskirt…

Raktažodžiai: , , ,