Raktažodžiai ‘mokykliniai’

***

Kiekvienam gimusiam angelui Dievas užrašo ant delno LAIMĘ, ant lūpų palieka MEILĘ, širdy TIKĖJIMĄ, akyse VILTĮ. Lai Tave visad globoja mažas Angeliukas. Jei gavai šį tekstą, žinok jog kažkam esi be galo brangus.

Raktažodžiai: , ,

***

Pro mokyklos langus vaikystė staiga prabėga Jos ilgos pamokos baigėsi vis viena Mokykloj patyrėm tiek džiaugsmo ir laimės Ir štai mes išeinam visai jau suaugę. Po laiko tu jau supranti, kad pasibaigė jaunos dienelės, juokas, išdaigos visų, Kad atėjo tavo tas gyvenimas, kad nebepamatysi jau draugų.

Raktažodžiai: , ,

***

Prirašėm sąsiuvinius, Perskaitėm knygas. Netyčia juoką išbėrėm Prie klasės slenškčio. Vienas kitam pažvelgiam i akis, Nepasakytų žodžių išsigandom.. Suvirpo pirštai nejučia, Kai atsisveikindami ranką spaudžiam. Jau eisim?! Taip greit?!- Dar patylėkim.. Beviltiškai nusvyra baltos tulpės, Ant suolo, kuriame vaikystę piešėm..

Raktažodžiai: ,

***

Nors proto aukštumų aš niekada ir nepasieksiu, Nors išradimai, mokslas – ne mana sritis, O nuo tiksliųjų mokslų atkakliai aš bėgsiu, Bet mano kelias, mano viltys, ateitis. Nė kiek ne prastesni nei įžymių profesorių, Nė kiek ne mažesni nei mokslininkų šių. Ir nesvarbu, kokia mana profesija, Svarbiausia tai, jog aš ŽMOGUS esu..

Raktažodžiai: , ,

***

Tavojoj gyvenimo knygoj Dar puslapių daugel tuščių. Reikės juos visus prirašyti Darbais, širdimi ir žodžiu, Kad noriai ją imtų skaityti Kurie po tavęs jau ateis, Už tavo klaidas ir dvejones Norės tave kaltint ir teist..

Raktažodžiai: , ,

***

Nenuorama, peštukas, sėdėdavau gale Ir grauždamas pieštuką, trugdžiau kam nors šalia. Kelnaitės paraitytos, kišenėje akmuo, Apkultas apdraskytas vėl grįždavau namo. Nė velnio nebijojau, pripratęs prie lazdų, Tvirtai laikiaus ant kojų, ėjau pešiaus už du..

Raktažodžiai: , ,

***

Mokykloje vieni vargai, Mes mokytojams esam lyg vergai, Jie nesupranta mūsų bėdų, Ir verčia bėgt iš pamokų..

Raktažodžiai: ,

***

Sudie, pradinės klasės suole, Sudie ir tau skambuti, Ne visada norėjai tu Man tikras draugas būti..

Raktažodžiai: , ,