Raktažodžiai ‘mokykliniai’

***

Ar girdi – ir vėl skambutis aidi. Vadovėliuose nubudo raidės. Į klases plačiai duris atvėręs Grįžta vasaros takais rugsėjis. Ir po paslaptingą mokslo šalį Leidžiasi keliaut visi, kas gali. Su Rugsėjo 1-ąja!

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Rodos, nieko neįvyko, O įvyko šitiek daug, Tu nuo šio saulėto ryto Jau (pirm, antr, aštunt…)-okas, bręsk ir auk. Knygos, skaičiai ir raidelės Tavęs laukia ant suolų. Mokslo duonos paragavęs, Tapki dideliu žmogum.

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Šiandien pirmąkart žaisliukams Teko likti namuose, Parkeris, sąsiuviniukai Vietoj jų kuprinėje. Tu nuo šiandien pirmokėlis, Tau daug daug sėkmės linkiu, Lai spalvotas vadovėlis Taps geru tavo draugu. Su Rugsėjo 1-ąja.

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų, Savo mokslo metų ir senų draugų, Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido, Nors širdy ir daros neapsakomai sunku …

Raktažodžiai: ,

***

Nepamirški draugų Tu ir klasės Prisiminki mokyklos takus, Niekur nieko gražesnio nerasi Už mokyklinius savo metus.

Raktažodžiai: , ,

***

Mes išeisim visi, tyliai duris užversim. Gal ištarsim „sudie“ paskutinį, nebegrišim daugiau. Vėjas plaukus taršys. Jie užneš tuos takus, kur išmynėm. Ir skambutis skardus, mus nešauks kas dieną Mes išskrisim, kaip paukščiai, išmokė skraidyti. Gal sugrišim dar čia, į klases tas tuščias Bet sugrižę svečiais pasijusim.

Raktažodžiai: , ,

***

Linksma suspausti gavus atestatą.. Paliksi klasę, suolus, kur vargai Išeisi ten, į gyvenimą, kur stato, Bet vėl paklausi kur draugai. Draugai.. Jau jie bus išblaškyti. O klasė?.. Klasė.. jau kitų. Atmink šie žodžiai bus rašyti Vienos iš buvusių draugų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kuo greičiau svajojom būt suaugę, Skubom išsiskirt su mokykla. Tik retai kada mes pagalvojam, Kad negriš prabėgę dienos niekada.

Raktažodžiai: ,

***

Iš nerimo žiedai ant stalo rausta, Nerimsta žvilgsniai lūkesčio pilni, Tarytumei ir gėlės jaustų, Jog šiandien iš mokyklos išeini.

Raktažodžiai: ,

***

Eisit jau girdi ? Klasės užsidaro. Paskutini kartą paklausyk Toks labai pažystamas ir geras Tų senųjų naktų skambesys Eisiu jau žali klevai pasvirę Pakuždės prie vartų paslapčia Ča pirma svajojome mes gimę, Ir vieškeliai prasideda nuo čia.

Raktažodžiai: , ,