Raktažodžiai ‘meniškai’

***

Lai mudviejų dienos būna amžinos. Mano alsavimas ir tavo alsavimas sako: lai amžinai tęsias mudviejų dienos žemėje, lai amžinai gyvena mūsų tauta. Mudu kartu būsime kaip vienas ir drauge žengsime keliu, protėviai laimina nuostabiausią mūsų kelionę.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tai tik pradžia. Mudviejų laukia atradimo džiaugsmas, nesibaigiantis pažinimas, mielos staigmenos ir artimo draugija. Kartu pasieksime daug daugiau, negu mudviem pavyktų atskirai. Tiek daug galime vienas kitam duoti. Tai nepaprasta.

Raktažodžiai: , ,

***

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą. Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesuprastų niekas kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas kito net labiausiai prislėgti ištuštėjusios dvasios. Taip kaip negali žemėje gyventi įsimylėjėliai vienas be kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos. Te Jūsų troškimas, padaryti […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Jūs gimėt kartu ir kartu būsit visada. Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išblaškys jūsų dienas. Taip, jūs būsit kartu netgi nebylioj Dievo atminty. Tačiau tegu lieka ir erdvės tarp jūsų, Ir tegu tenai šoka dangaus vėjai. Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskit pančiais: Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus. Pripilkit vienas […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Už tai, kad gimei šito amžiaus antroj pusėj, Už tai, kad esi, kad graži ir laiminga būsi, Už tai, kad dar laukia daugybė nežinomų miestų, Už tai, kad negandos tavęs niekada nepaliestų, Už tai, kad vakar – nublukęs žaisliukas vaikystė, Už tai, kad tau leista ilgėtis, tikėti ir klysti, Už tai, kad kažkas pasitiks, iš […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Neryk gyvenimo Dideliais kąsniais, Negerk springdamas Dideliais gurkšniais. Kąsk gyvenimą Mažais kąsneliais. Gerk mažais gurkšneliais. Imk į save tik tiek, kiek gali. Skonėkis. Patirk malonumą!

Raktažodžiai: , , ,

***

Jei apvils Tave pasaulis Nesirūstink, neliūdėk! Liūdna šiandien – pakentėk: Lauk ir vėl sugrįžtant saulės. Šio gyvenimo varguos Ateitim gyvena siela Džiaugsmas širdį Tau paguos; Kas praėjo, bus jau miela…

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenimas – Tai didelis stebuklas, Kurį suvokti ne visada gali. Kas kartą tenka Sau mažiau palikti Save kitam lyg skolą Atiduok… Toksai gyvenimas. Toksai. Ir nieko tragiško. Tokia, gal būt, visa žmogaus dalia, Ieškodamas erdvės aukščiausio taško Kažkam esi šviesa ir šiluma.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tai, ką gali stipriausieji, gali ir tu, Lai tie žodžiai tampa gyvenimo devizu, Lai jie tau padeda įveikti bet kokią kliūtį, nugalėti visus sunkumus. Su gimtadieniu!

Raktažodžiai: , , ,

***

Lai visad Tave lydi meilė. Žmogus gimsta iš meilės, vadinasi, meilei, džiaugsmui ir kūrybai jis yra sutvertas.

Raktažodžiai: , , ,