Raktažodžiai ‘meniškai’

***

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Tavo šiltas glėbys, — prašau Tau dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę… … už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Tavo geras žodis, — prašau Tau dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje… … už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto… Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume… Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, apkloji liūdintį sušildančia skraiste; Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai, tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mamyte, mama, mama Šaukiu tave vardu, Tu nuostabioji mama Geriausia iš visų. Tu plaukus man šukuoji, Rengi mane gražiai. Aš myliu tave tokią, Kokia visad buvai. Bet aš gi jau užaugau Iš tų mažų dienų, Nereikia manęs rengti, Nereik šukuot plaukų. Vistiek aš tave myliu, Mylesiu amžinai. Juk tu mamyte mano, O mes tavo vaikai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mamyte, tu išmokei mus žengti pirmąjį žingsnį rūpestingai globodama mūsų trapiuosius sparnus. Tu pirma mums parodei saulės spindulį, šiltą šypseną užkerėjai veidus mūsų. Tu išmokei mus dirbt ir mylėti skausmą ir vargą dalintis per pus. Tu pirmoji nušluostei mums ašarą, kai suklupom nužengę toli ir parodei tiesiausią gyvenimo kelią, kuriuo einam dabar mes visi.

Raktažodžiai: , ,

***

Mama, mano mama, aš tave myliu, Tau vėjelis šlama, tarp margų gėlių, Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už Tave pasauly geresnės nėra!!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Už nušvitusį Tavo veidą, šypseną, šypseną, šviečiančias akis, gerumą, ramybę, kantrybę… Už tai, kad užauginai mane… Myliu Tave už tai, kad kartu padėjai nugalėti visas ligas. Myliu Tvae už fantastiškus gimtadienio tortus, kuriuos tik Tu viena tokius moki iškepti. Už pirkinius, kurių kiekvienas kupinas energijos ir širdies, išmonės ir originalumo… Už tavo rūpestį, kai man […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Brangioji saule, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiais šilčiausiais spinduliais glostyk mano mamos galvą, kad ji pajustų, kokia man yra brangi. Laisvūne vėjau, kai skrisi nerūpestingais žemės keliais, sutikęs mano mamą pakštelk jai į skruostą, kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje. Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą MAMOS vardu, ir būk atidus, […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jūs rankom keturiom kelius į laimę tiesit – Kartu pavasariai žali ir vasaros žydės. Kartu ir džiaugsitės, kartu liūdėsit Ir tyliai lauksite trečios širdies, Nebus visos dienos vien linksmos ir smagios Ir saulė ne kasdien vienodai švies. Lai meilė – kelrode žvaigžde sužibus – Jums vieną kelią kuo ryškiau nušvies.

Raktažodžiai: , , ,

***

Būkit laimingi, meilėje vienas kitą suradę, Būkit laimingi vienas kitam likimus patikėję! Lai Jūsų širdyse visad pavasaris žydėtų, skambėtų juokas, lietusi daina, kad Laimė būtų amžina!

Raktažodžiai: , , ,

***

Nesibaigs lai metų metais Medaus mėnesio verpetai! Kopinėkit meilės medų — visą amžių metų metais! Sau svajonę pastatykit — tarsi korį nulipdykit Platų avilį vaikučiams — Jūsų meilės pabiručiams. Medum šeimą sulipdykit… turtui vaško padarykit Ir uždekit meilės žvakę, savo gerbūvį pastatę. Kopinėkit meilės medų, kad pritrūktų meilei metų!..

Raktažodžiai: , , ,