Raktažodžiai ‘meilu’

***

Mylintys žmonės papildo vienas kitą ir dėl to patiria pilnatvę. Meilė žmones sujungia iki sielos gelmių.

Raktažodžiai: , ,

***

Ateik – kada tuščia ir šalta, kada temstant iš visų kerčių pradeda kelti galvas prisiminimų šešėliai, kada tyla užgriūva, ir nori šaukti, šaukti, kad ausyse nuo tylos nespengtų. Ateik – kada rudens rytą lango stiklas verkia, kada paukštis, kuriam nelemta grįžti, kada nublunka visos šventės spalvos… Ateik – kada kiekvienam lange saulė šviečia, kada širdis […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tavo susimąstęs veidas dažnai lanko mano sapnus tarsi lietus naktį…

Raktažodžiai: , ,

***

Būk apsvaigęs nuo meilės, nuo viso gyvenimo meilės!. Galbūt ir tas didysis stebukladaris Gyvenimas, apsvaigintas meilės kerų, žarsto aušras, siunčia vėjus ir audras, pasivertęs paukščiu, sklando virš mūsų kviesdamas mintimis pakilti į Dangų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai rytas varvantis aukso lašais Norėjo paliesti man miegančiai skruostą. Pabudus išvydau, kad savo laiškais Nubėrei visą vaivorykštės juostą. Tuose laiškuose sudėjęs buvai Neapsakomai trapų vasaros jausmą Net mėlyną rožę man nupirkai Kad pajusčiau krūtinėje džiaugsmą… Kaip gaila, kad vasara baigės staiga Ir mėlynos rožės tikriausiai jau vysta, Bet laiškas tavasis ryto rasa Dar kartkartėm […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Aš ilgokai žavėjaus žvaigždėm Ir kentėjau nuo spindulio šalto. Švelnumu pasibeldei širdin, Ir nuo šiol tau vienam ji atverta.

Raktažodžiai: , , ,

***

Jei myli – skambinki per dieną 100 sykių, tu šauki į ragelį ir šnabždėki tykiai, aistra tu žmogų mylimą svaiginki, maldauk, žadėk, grasinki ir užginki alsiai lūpas ir akis, kai jos kalbės, kai nieko nesakys ir kaklą liemenį tu surakinki rankom – te praregi akli te regintys apanka, mylėki taip lyg tūkstančiai mirčių. Tavęs čia […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tau norėčiau būti vėju, kad galėčiau glostyti Tau plaukaus, Saulėje mirgančia lapų žaluma, kad teikčiau Tau ramybę ir grožį. Nuostabiu oro aromatu po lietaus, kuriuo Tu mėgautumeis…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tas žmogus kurį tu manyje myli, žinoma, geresnis už mane: aš ne tokia. Bet tu mylėk, ir aš pasistengsiu pranokti save!

Raktažodžiai: , , ,

***

Man reikia tavęs Kaip raudono saulėlydžio Kad išminties turėčiau Man reikia tavęs Kaip auksinės aušros Kad degčiau ir šviesčiau Man reikia tavęs Kaip žydro dangaus Kad aiškiai matyčiau Man reikia tavęs Kaip liepos žalios Kad ramiai pailsėčiau.

Raktažodžiai: , , , ,