Raktažodžiai ‘meilu’

***

Mylintys žmonės papildo vienas kitą ir dėl to patiria pilnatvę.
Meilė žmones sujungia iki sielos gelmių.

Raktažodžiai: , ,

***

Ateik – kada tuščia ir šalta, kada temstant iš visų kerčių pradeda kelti galvas prisiminimų šešėliai, kada tyla užgriūva, ir nori šaukti, šaukti, kad ausyse nuo tylos nespengtų.
Ateik – kada rudens rytą lango stiklas verkia, kada paukštis, kuriam nelemta grįžti, kada nublunka visos šventės spalvos…
Ateik – kada kiekvienam lange saulė šviečia, kada širdis nerimsta, gegužio [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tavo susimąstęs veidas dažnai lanko mano sapnus tarsi lietus naktį…

Raktažodžiai: , ,

***

Būk apsvaigęs nuo meilės, nuo viso gyvenimo meilės!. Galbūt ir tas didysis stebukladaris Gyvenimas, apsvaigintas meilės kerų, žarsto aušras, siunčia vėjus ir audras, pasivertęs paukščiu, sklando virš mūsų kviesdamas mintimis pakilti į Dangų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai rytas varvantis aukso lašais
Norėjo paliesti man miegančiai skruostą.
Pabudus išvydau, kad savo laiškais
Nubėrei visą vaivorykštės juostą.
Tuose laiškuose sudėjęs buvai
Neapsakomai trapų vasaros jausmą
Net mėlyną rožę man nupirkai
Kad pajusčiau krūtinėje džiaugsmą…
Kaip gaila, kad vasara baigės staiga
Ir mėlynos rožės tikriausiai jau vysta,
Bet laiškas tavasis ryto rasa
Dar kartkartėm vasaros skoniu pražysta.

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Aš ilgokai žavėjaus žvaigždėm
Ir kentėjau nuo spindulio šalto.
Švelnumu pasibeldei širdin,
Ir nuo šiol tau vienam ji atverta.

Raktažodžiai: , , ,

***

Jei myli – skambinki per dieną 100 sykių, tu šauki į ragelį ir šnabždėki tykiai, aistra tu žmogų mylimą svaiginki, maldauk, žadėk, grasinki ir užginki alsiai lūpas ir akis, kai jos kalbės, kai nieko nesakys ir kaklą liemenį tu surakinki rankom – te praregi akli te regintys apanka, mylėki taip lyg tūkstančiai mirčių. Tavęs čia [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tau norėčiau būti vėju, kad galėčiau glostyti Tau plaukaus,
Saulėje mirgančia lapų žaluma, kad teikčiau Tau ramybę ir grožį.
Nuostabiu oro aromatu po lietaus, kuriuo Tu mėgautumeis…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tas žmogus kurį tu manyje myli,
žinoma, geresnis už mane: aš ne tokia.
Bet tu mylėk, ir aš pasistengsiu pranokti save!

Raktažodžiai: , , ,

***

Man reikia tavęs
Kaip raudono saulėlydžio
Kad išminties turėčiau
Man reikia tavęs
Kaip auksinės aušros
Kad degčiau ir šviesčiau
Man reikia tavęs
Kaip žydro dangaus
Kad aiškiai matyčiau
Man reikia tavęs
Kaip liepos žalios
Kad ramiai pailsėčiau.

Raktažodžiai: , , , ,