Raktažodžiai ‘meilė’

***

Naktį padalinkim mes perpus, Taip, kaip liepsna žvakelės ją dalina. Pirštukais prisiglausiu tau prie lūpų… Patylėkim sekundėlę, patylėkim… Leisk pajusti širdies kalbą spengiančioj tyloj, Leisk išgerti taurę atodūsių tavųjų… Tu visatą su manim pasidalinki, Šis pasaulis – taip mažai mums dviems…

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Meilė yra laisvės gėlė. Jeigu bandysite ją pagrobti ir išlaikyti, ji, be abejo, nuvys kaip ir bet kokia gėlė, nupjauta ir pamerkta į vazą, ar bet koks drugelis, pagautas ir prismeigtas prie lentos. Persekiotojai meilės niekada nepagaus.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jeigu pradėčiau liaupsinti tave iškilmingomis dėkingumo ar beribio palankumo kalbomis tu aitriai išraustum, pajaustum pavojų ir norėtum greičiau pabėgti. Todėl patylėsiu. Tiesiog žinok. Tu man svarbus.

Raktažodžiai: , , ,

***

Meilė susijusi su gyvenimu. Meilė padeda mums išsiskleisti, sujungia, padaro mielesnius, sutaurina. Iš meilės trykšta švelnus rūpestis, tai jos žiedai. Visa, ką palytime, meilė paverčia grožiu. Ir visada, kiekvieną mirksnį, mes turime galimybę žengti toliau, negu aprėpia mūsų mažasis aš, galime apsikabinti su visais kaip mylimos dalys vientisoje visumoje.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Būk gražiausia Moteris — Mylimiausias Tau akis išbučiuos mana širdis. Būk ponia tarpe kitų — Aš praeidamas tarp jų greit Tave apkabinu. Karaliene būki man, Man vienam, o ne kažkam — prieš mane vis vien kaltam. Valentino dienoje Aš pavydžiu vėl Tavęs — tik abu mes galim švęst. Vien tik mano Tu esi — Mano […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Meilė yra viena ir visa apimanti. Tai švelniausi jausmai, noras daryti visiems gera. Meilės fenomenas sutalpina savyje visą gyvenimą, todėl jai vien širdies maža.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tau dovanoju tai, ko niekas kitas neišgirs, kas neliesta visai, tai – meile plakanti širdis.

Raktažodžiai: , ,

***

Štai viską dovanoju tau šiandien ir pridedu dar savo širdį. Štai viską dovanoju tau – ir pienių lauką, ir bekraštę pievą. Juk be tavęs tai visa būtų niekas. Nuliūstų saulė ir širdis mana, ir bitės dobilo žiede.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tavo atodūsyje suvirpa medžio lapas, Tavo malonė suteikia upėms kryptį, todėl jos teka. Tavo galia išskleidžia žiedą: atsiveria gėlės esmė – pasididžiavimas jos ir melodija, jėga jos ir būties prasmė.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Meilė gimsta iš malonumo žiūrėti vienam į kitą. Meilė bręsta iš būtinybės nuolat matytis. Galiausiai išsiskirti tampa neįmanoma. Tokia yra meilė.

Raktažodžiai: , , ,