Raktažodžiai ‘meilė’

***

Tartum dievai – laimingi tie jauni… Jie šiandien visą širdį Valentinui, Visas gėles – lyg būtų amžini – Padovanos už meilę ir už vyną.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Sakyk, kodėl skubi akis nuleisti, Kada Tave kas kartą sutinku, Norėčiau Tau į širdį pasibelsti, Tačiau, matyt, pataikau ne laiku.

Raktažodžiai: , ,

***

Jei myli – skambinki per dieną 100 sykių, tu šauki į ragelį ir šnabždėki tykiai, aistra tu žmogų mylimą svaiginki, maldauk, žadėk, grasinki ir užginki alsiai lūpas ir akis, kai jos kalbės, kai nieko nesakys ir kaklą liemenį tu surakinki rankom – te praregi akli te regintys apanka, mylėki taip lyg tūkstančiai mirčių. Tavęs čia […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mano mylimas vyre, tos žvaigždės, kur skrieja, – Tai lyg kelias Tau paukščio lemty. Tu esi mano rytas, kau laimė užlieja… Rodos, plaka tarp mūsų širdis. Neatsiejami tapo mūsų likimai, – Be Tavęs jau gyvent negaliu. Vyre mano, beribiai mūs meilės žvaigždynai Tapo mano ir Tavo keliu.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai tamsią naktį kris žvaigždutė – ištieski ranką ir pagauki ją, nes vietoj jos gal bus širdutė kuri karštai mylės Tave…

Raktažodžiai: , , ,

***

Į mūsų gyvenimą ateinantis ruduo Lai atneša Tau mano šilumą ir meilę. Tu man esi brangi – negali nieks atstot… Vien tik pavasarių Tavos jaunystės gaila.

Raktažodžiai: , , ,

***

Patylėkim abu… Tik žvilgsniai lai šešėliu vaikšto, Tegu lieka tarp bangų Ir atskrenda žuvėdros laišku. O žvilgsnių kalba nepaprasta – Aš akimis Tave bučiuoju…

Raktažodžiai: , , ,

***

Tu – mano pasakų skliautas žvaigždėtas, Į kurį lyg į jūrą brendu. Nepalik širdyje niekam vietos, – Aš tave paslaptingai jaučiu. Tu – mano sapno žavingoji paukštė, Skrydis vyriškos meilės, aistros. Už beribį artumą, atleiski, – Mūsų meilė ir laimė plasnos.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mėlynake mano jūros banga, Tavo meilėj aš jaučiuos krantu. Savo jausmą tarsi perslą brangų Tau ant delno vis nešu, nešu… Mėlynake mano laimės žvaigžde, Mano sapno nerimą sūpuok. Valnetino dieną, mano meile, Tau už laimę noriu padėkot.

Raktažodžiai: , , , ,

***

… tavo žvilgsnis apibarsto degančiais aguonų žiedais, jie švelniai nuslysta žemyn mano kūnu, lyg vijokliais bandančiais nupinti tinklą – tavo auksinei žuvelei, tarsi galėčiau išpildyti visus Tavo norus… Žvilgsnis lyg paukštis įsisuka mano šilto kūno duobutėje…

Raktažodžiai: , , ,