Raktažodžiai ‘meilė’

***

Kai išsiskiria lietūs, Susitinka upės. Kai išsiskiria medžiai Susitinka paukščiai. Kai išsiskiria žmonės, Susitinka meilė.

Raktažodžiai: , , ,

***

Laukiu tavo žingsnių, Laukiu tavo balso. Laukiu tavo žodžių Ir šiltų delnų… Laukiu tavo laiško, Laukiu tavo juoko, Kaip stebuklo laukiu – Nors gerai žinau, Kad šalia gyvena, Vasara alsuoja Paslaptingas, keistas, piktas Laukime.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Būk apsvaigęs nuo meilės, nuo viso gyvenimo meilės!. Galbūt ir tas didysis stebukladaris Gyvenimas, apsvaigintas meilės kerų, žarsto aušras, siunčia vėjus ir audras, pasivertęs paukščiu, sklando virš mūsų kviesdamas mintimis pakilti į Dangų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tu prispausk mane, kaip atspaudą prie savo širdies, Kaip atspaudą prie savo lūpų. Nes stipri, kaip mirtis yra meilė ir nuožmus, kaip pragaras pavydas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai rytas varvantis aukso lašais Norėjo paliesti man miegančiai skruostą. Pabudus išvydau, kad savo laiškais Nubėrei visą vaivorykštės juostą. Tuose laiškuose sudėjęs buvai Neapsakomai trapų vasaros jausmą Net mėlyną rožę man nupirkai Kad pajusčiau krūtinėje džiaugsmą… Kaip gaila, kad vasara baigės staiga Ir mėlynos rožės tikriausiai jau vysta, Bet laiškas tavasis ryto rasa Dar kartkartėm […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Kiek išbarstytų Bučinių karštų! Besaikė meilė Liejasi kraštais. Mes žvakę deginam Dienos metu, Už miršdami, Jog vakarai ateis…

Raktažodžiai: , , ,

***

Man reikia tavo balso, kuris paguodžia Man reikia tavo rankų, kurios priglaudžia. Reikia to žodžio valandą alsią Žemė ir dangūs praeis. Bet meilė…

Raktažodžiai: , , ,

***

Toks tolimas kelias Nuo mano lig tavo širdies O laimingiausieji tie, kurie laimės neieško…

Raktažodžiai: , , ,

***

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia.

Raktažodžiai: , , ,

***

Aš ilgokai žavėjaus žvaigždėm Ir kentėjau nuo spindulio šalto. Švelnumu pasibeldei širdin, Ir nuo šiol tau vienam ji atverta.

Raktažodžiai: , , ,