Raktažodžiai ‘linkėjimas’

***

Būk laiminga, kai saulė iš lėto tavo veidą šypsniu palydės. Būk laiminga, kai vėjas išdykęs į ausį tau laišką pakuždės. Būk laiminga, kai medžiai auksiniai Tau ilgesio dainą liūdnai padainuos. Ir varpeliai lietaus sidabriniai duš tamsoj neramioj. Būk laiminga.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Lyg pavasario upė išsiliejus krante
Tau gyvenimo potvynis plūsta ir plūsta:
Tai jaunystės miražais, tai visatos erdve.
Tai fantazijų skliautais, kur siekių netrūksta.
Ši bekraštė gelmė tarp garbės ir likimo
Traukia Tavąjį laivą nematyto pažint.
Pasirinkti Tau leista tarp laimės kūrimo
Ir galėjimo viską beprasmiai pamint…
Te lemtingosios jėgos niekada neapleis
Ir jaunystės svajonės dabar išsipildo.
Lai su metais į širdį dvasingumas ateis,
O gyvenimo sielą [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kaštonų pumpuruos tokia švelni gyvybė
Tartum Jaunystės siela medyje gyvens…
Tai laimė suvešėjus žieduose mažytė —
Lyg iš šventyklos sauja gėlojo vandens.
Bet apkabink gyvenimą kaštono rankom
Ir gerk svajonių pieną sielos spinduliais.
Dvidešimtmečio siekiais kilk į laimės dangų,
Pavasariu Tu į gyvenimą išeik!
Tau dvidešimt puokščių, Tau dvidešimt tostų
Palydint į naują gyvenimo uostą.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Giedros nuotaikos, puikių dienų,
Vien džiaugsmo kupinų.
Tegul niekad nepavargsta darbščios rankos,
Tegul gyvenimas žydi pačiais gražiausiais žiedais.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Palinkėsiu, kad rytmečio saulė
Skleistų šviesą skaisčiais spinduliais,
Kad netektų pažinti apgaulės,
Net tada, kai jinai nusileis.
Palinkėsiu, kad naktį žvaigždėtą
Gėris skleistų vešliuosius lapus
Ir kad tavo jaunystė žydėtų
Taip, kaip žydi žvaigždėtas dangus.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tegul ateina laimė netikėta,
Geru džiaugsmu sušildo
Ir tai, kas laukta, ko tikėta,
Tegul šiais metais išsipildo.

Raktažodžiai: , , ,

***

Nuostabus gyvenimo žvaigždynas
Barsto Tau po kojom laimę.
Gal kažkas dar net nemigęs-
Tau seniai jau jau šypsos laimė.
Nepažinki niekad išdavystės,
Nežinoki pavydo karaus-
Tavo klestinti jaunystė
Tikro džiaugsmo nuolat lauks.
Būki ten, kur skamba jaunas juokas,
Tarp bičiulių ir tikrų draugų.
Ten, kur baltos gulbės šoka
Aštuoniolikoj sapnų.
Sveikinam Tave ir laimės linkim
Šaukiam aštuoniolika “Valio!”

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mylima mama,
tiek daug mieliausių žodžių
norėčiau Tau sudėti gražiausiom eilėm,
bet ar juos visus į rimo taisykles įspraust galiu?
Tiek daug kvapniausių žiedų
norėčiau Tau priskinti,
bet ar pakaktų vazų visom šiom gėlėm?
Ir mano meilė Tau, miela mano mama,
nesutelpa į vien tiktai šią šventės dieną-
myliu Tave aš ištisus metus!
Labai linkiu, kad visos dienos būtų šviesios,
jei ne dėl saulės, tai nuo [...]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Tavo vaikiskas, mazas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklu skraiste,
Ir veidukas dar svyti kaip saule,
Kai miegodamas sypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybe
Dar nei melo, klastos nezinai…
Tavo vaikiskas mazas pasaulis
Tegul buna ilgai, dar ilgai….

Raktažodžiai: , , ,

***

Tas magiškas daiktas – smėlis. Jis skaičiuoja laiką rodydamas mūsų laikinumą, kai spaudžiame jį saujoje. Jis neleidžia pamiršti kad gyvenimas sunkus, kai trina pėdas minant smėlėtais takais. Jis įrodo kokie gali būti ikyrūs maži dalykai, kai lieka smėlio bate. Jis parodo kaip menkniekiai gali skaudinti, kai bent viena smiltelė papuola I akį. Tačiau nereikia pamiršti, [...]

Raktažodžiai: , , , ,