Raktažodžiai ‘linkėjimas’

***

Pavasaris sugrįžo į namus Lyg keliauninkas šimtą metų neregėtas, – Tik spėjo paviešėt ir vėl Nuskriejo tarsi žaibas nelytėtas. Ir mūsų metai – eina ir išnyksta, Bet želmeniu vis kitokiu išdygsta…

Raktažodžiai: , ,

***

Ne visos audros nuoskaudas palieka – Po jų sušvinta mėlynas dangus… Tegu tikrove virsta Tavo siekiai, Lai negandų Tavam kely nebus.

Raktažodžiai: , ,

***

Širdim linkiu Tau ryžto, ištvermės, Sėkmė tegu kiekvieną sykį lydi! Keturiasdešimt sykių teskambės Šios taurės už taip nuostabią jaunystę.

Raktažodžiai: , , ,

***

Aukite didučiai, Aukite gražučiai, Nakteles ramias turėkit Ir gražius sapnus regėkit.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mes linkime, kad širdyje pavasariai skambėtų, Linksmai aidėtų džiugesio daina, Kad Tavo širdis niekad skausmo neregėtų, Kad lūpas visad puoštų šypsena…

Raktažodžiai: , ,

***

Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir jį tik pats surast gali. Sunku , oi būna!Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip žmonės, Nesusmulkėję, dideli. Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys, Gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau.

Raktažodžiai: , , ,

***

Daug laimės norim palinkėti. Gyvenimui patikti kad mokėtum. Neužmirštuolės žiedu kad širdis žydėtų, Kad visada geri draugai šalia sėdėtų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Te jaunystės dienos nepralėks lyg žaibas, Nuobodulys be laiko nepabels širdin, Laimė tegu skleisis tarsi rožės žiedas, Džiaugsmas tegu lanko kviesdamas pirmyn…

Raktažodžiai: , ,

***

Gyvenimas – tai amžinas laukimas, Baigti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas – tai amžinas siekimas, Padaryt tai, ko dar nepadarei. Gyvenimas prabėga vis beieškant Vienintelės tikros pasauly vietos, Žmogaus, kuriuo galėtumei tikėti, Prasmės, lygiausio ir žvaigždėto kelio, O gal kažkur vis skubančio savęs…

Raktažodžiai: , , ,