Raktažodžiai ‘Kalėdos’

***

Baltas Kalėdų Angelas Daugel darbų nudirba: Žadina, budina žmogų Kol jo širdis suvirpa. Savo sparnais nušluosto Mūsų kasdienį stalą Ir ašarėlę nuo skruosto Vargano, mažo žmogelio. Rankomis stengias nuplauti Purvą nuo mūsų kojų. Baltas Kalėdų Angelas Savo baltumą aukoja.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kalėdos – stebuklų metas. Tekrinta baltos snaigės, atnešdamos Jums grąžią viltį ir tikėjimą. Tekrykštauja sniego jūroje linksmi ir laimingi vaikai, priversdami mus pagalvoti, kad vis dėlto gyventi norisi. Tesiaučia pūga, pasėdama kiekvieno namuose santarvę ir gerumą. Tedovanoja Jums Kalėdų Senelis džiaugsmą glėbiais, sveikatą maišais, o liūdesiui lai nepalieka vietos.

Raktažodžiai: , , ,

***

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti Kas nuveikta, ko siekta, Kaip gyventa… O kaip surasti tą gražiausią žodį Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei. Laimingų švenčių!

Raktažodžiai: , , ,

***

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti, lengvos Laimės rankos, stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos linkime Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Raktažodžiai: , , ,

***

Iš vaikystės ateina Kalėdos. Paplotėlis, šienelis, Mama. Verpia tylą naktis atsisėdus, Kursto krosny ugnelę žiema. Tu, ateik mano angele baltas, Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių. Kasdienybės pilkos nesugeltas, Atsistok po vaikystės medžiu. Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų. Tik ateik iš Kalėdų nakties. Iš vaikystės per dangų, per gojų Įsisupęs į skliautą vilties.

Raktažodžiai: , , ,

***

Svajonių ir vilčių naktis Naktis lyg pasaka žvaigždėta, Kalėdos nejučia ateitis Tarsi stebuklas pažadėtas. Per baltas pasakas Snaus prie kelio berželio šakelės pasvirę. į bažnyčią tvins žmonės – pritvins kaip vandens. Sniegas bus toks baltas, palaidas ir tyras Pernakt … ir išvargintą žemę padengs. -Žeme, sąnarius tavo nevalioj ištąsė … Tu dabar taip tyra, taip […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Išskleidusios savo didingus stebuklų sparnus Atskriejo Kalėdos į tavo ir mano namus. Jos atnešė mums daug troškimų, svajonių gražių, Kurias susirinksim kiekvienas, pakilęs su savo sparnu… Linksmų Kalėdų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Naktis Kalėdų stebuklinga ant žemės leidžiasi lėtai, o žvaigždės spindi paslaptingai ir mėnuo šypsosi keistai. Štai siaučianti pūga nurimsta tik žiba ir sniegas pilnaty, ir meilė širdyse užgimsta tarytum kūdikis nakty… Su Šv. Kalėdom !

Raktažodžiai: , ,

***

Šventų Kalėdų džiaugsmas Apglėbia šiluma. Jau artinasi šventė, Palaimą nešdama. Ir suvirpės vėl širdys Nuo spindinčių kerų. Linksmų šventų Kalėdų Ir metų Jums gerų!

Raktažodžiai: , , ,

***

Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis, Pražydo ant langų ledinės baltos rožės. O širdys virpa – tai Kalėdų ilgesys… Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy.  Su Kalėdom!

Raktažodžiai: , ,