Raktažodžiai ‘jubiliejus’

***

Ir saulė matys, ir mėnulis matys,
Koksai jubiliejus, kokia sukaktis!
Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai.
Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Tegul garbingas jubiliejus
Naujų jėgų širdy pasės
Ir pakylės, lyg laisvas vėjas,
Ieškot gyvenimo žvaigždės.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Pamirški pilką vargą,
Vien džiaugsmą prisimink,
Auksinį jubiliejų
Svajonėm apipink.
Pažvelk, kaip storą ledą
Įveiks veržli srovė…
Iš naujo skrydžiui renkis,
Tau prieš akis erdvė.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Garbingo amžiaus jubiliejus -
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją – sunki darbų našta…
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai apsiniaukia saulės spindulys, Kada laukai ir pievos ištuštėja, Matai, kaip grimzta metai vis gilyn Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim iš visos širdies Su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, Bet linkime – tebus jos tiek, kiek [...]

Raktažodžiai: , ,

***

20 – ieji Tau į delnus krenta, tokie linksmi ir atviri, nenusimink – ne viskas pragyventa, ne viskas duota ką turi.

Raktažodžiai: , ,

***

Žodžiai, linkėjimai, gėlės nuvysta, Liks tik tyrumas, širdžių šiluma… Šį aštuonioliktą nuostabų rytą – Laimė, jaunystė tebus amžina.

Raktažodžiai: , ,

***

Kaip laikas neša ant delnų Papieviais savo metų naštą, Kaip rūkas, plaukiantis upe, Pašaukia kartą atsigręžti. Jūs paskaičiuokite savas žvaigždes Ant mėlyno, beribio skliauto Galbūt jos laimę Jums atneš 50 – ojo gimtadienio sulaukus.

Raktažodžiai: , ,

***

Neliūdėk,kad metai nuplasnojo tartum paukščiai į šiltus kraštus. Jubiliejų gražų dovanojo, o dienos verčia vis naujus lapus. Tebūna jos tik saulėtos ir šviesios, be debesėlio, be piktų audrų. O džiaugsmas nuolat ranką te ištiesęs eis su tavim gyvenimo keliu.

Raktažodžiai: , ,

***

Ne, širdis nesensta ir nežyla, Jeigu ji turtinga ir dosni. Lyg saulės spinduliuos sušyla Tie, kuriems gerumą dalini. Aštuoni dešimtmečiai praėjo, Širdy gerumo neužgniaužė, Ir jis išsaugotas tarp vėjų Visus dar šildo, tarsi laužas.

Raktažodžiai: , ,