Raktažodžiai ‘jubiliejus’

***

Mes laukėm Tavo Jubiliejaus,
Lakštingalų gražioj giesmėj…
Metus kartu skaičiuot tikėjais.
Bet nebenorim skaudint Tau širdies.
Lai vyno taurėj skęsta dainos…
Mes būsime kartu, nors Tu toli.
Prabėga metai, viskas mainos,
Bet lai išliks širdis tokia pati.

Raktažodžiai: , , ,

***

Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai,
Kurią nešate savy per amžių.
Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai.
Sidabrinės rasos veda braidžiot…
Po laukinį vėją, po žvaigždynus,
Po baltųjų gulbių saulėtas dausas,
Po kristalo druską, rausvą vyną
Ir lietuviškos garbės giesmes.
Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —
Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

Raktažodžiai: , , ,

***

Už devynių marių supasi vaikystė,
Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė.
Už devynių mylių — meilę Tu radai,
Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai.
Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…
Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,
Kaip tos dienos bėga – bėga lyg vanduo
Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos.
Tad ar gali laimė būt didesnė?!
Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Baltų beržų pavėsy išgerkime sulos -
Pakelkime po taurę jaunų dienų kaitros.
Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos
Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos.
Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai.
Takai seni užžėlę, nes Tu čia nebraidai.
Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos
Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos.
Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai.
Takai seni užžėlę, nes Tu čia nebraidai.
Sugrįžk beržų pavėsin — ne [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo.
Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…
Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,
O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus.
Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas -
Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…
Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,
Kuriai Tu motiniška šiluma buvai.
Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,
Mes tokią norime Tave [...]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Nuostabusis amžių amžiaus vidurys
Apibendrinimas savo eros.
Įpusėjusi gyventi paslaptis…
Juk pusiaukelėj tikrai sustoti gera.
Apkabinsime Tave nepaprastai,
Palinkėsim Tau brandžiausio laiko -
Tęsis Jubiliejus dar ilgai ilgai…
Kad Tau pusė amžiaus – patikės tik vaikas.
Todėl, kad Tu esi, mes džiaugiamės visi
Tavoj širdy bus vien viltis šviesi.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tegul pražys dar daug pavasarių,
melsva miškų gėle..
Tegul nebebus skausmo ašarų,
Te paukščiai suoks šile..
Tikėk gražiu gyvenimu,laime ir džiaugsmu.
Te tavo šventė vaikščioja žaliuojančiu taku…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Prieš 30 metų Tu atėjai į šią žemę , kad vakare netektum saulės , o ryte sutiktum aušrą . Atėjai mylėti ir neapkęsti , džiaugtis ir liūdėti , šimtą kartų paklysti gyvenimo kely ir vėl atrast save. Tad būk laimingas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Dar nepavark , dar liko ilgas kelias.
Dar pati jaunystė ir eiti dar toli , toli…
Lai jubiliejus šis tebus maža stotelė
sunkiam darbų ir rūpesčių kely.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Sakyti tostą malonu,
Kai šitiek vyrų ir žmonų
Gražiai susėdę poromis,
Ir vyrai žvilgsniais renka mis.
Ak, tikrą žavesį pamatę,
Jie skelbia Mis – JUBILIATĘ!

Raktažodžiai: , , , ,