Raktažodžiai ‘jubiliejiniai’

***

Paversk svajones į tvirtybės tiltą, keturiasdešimt švyti su aušra ! Neleisk likimui kryžkelėj apvilti, Bet ąžuolu šlamėki visada. Ne visos audros nuoskaudas palieka Po jų sušvinta mėlynai dangus… Tegu tikrove virsta tavo siekiai, Lai negandų tavam kely nebus.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Nepajuntame, kaip bėga metai, palikdami kažką įsimintino, nepakartojamai gražaus. Tau šiandien 18-lika. Linkiu, kad 18-tieji į tavo taurę įpiltų laimę, džiaugsmą, meilę. Tegul išsipildo visos trokštamos svajonės. Te visur ir visada tave lydi juokas, kuris įveikia ašaras.

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Tu girdi? Tai verkia pamirštos mašinėlės. Vaikystė prabėgo seniai, nesugrįžtamai.. Tau 18-lika. Tik pagalvok, 18-liktas ruduo praverė duris.. Būk švelnus ir laimingas, nuoširdus ir geras. Te linksmumo nestinga niekada, niekada.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Aš taip tikiu, Kad snaigės žiema krinta Kad po žiemos pavasaris ateis Aš taip tikiu Kad busi tu laiminga Tuomet ir liudesys kažkur išeis Aš taip tikiu Kad šie atneš laime Juk tau nebe 9 – neri Juk tau jau 18 – lika.

Raktažodžiai: , , ,

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai, O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių, Štai metukų jau ir du, Su saulyte eis kartu, Tad užpūskit žvakutes, Jos išpyldys svajones…

Raktažodžiai: , , , ,

***

Aš tau duosiu rudenį,- Neimk, sakyk man vasara dar nepabodo, Duosiu tau vėjo gūsį,- Jo neimki, juk tau ir žolės šlamesio užtenka, Duosiu tau ((18))-tus metus,- Nesakyk, kad nereikia, tai ne ruduo – negrįš. Tai ne vėjo gūsis,- Neūžaus po langai baltos žiemos vakarais, Ir deja tai ne žolės šlamesys, Nuaidės ir daugiau nebegrįš.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Ne šiandien – seniai, Iš paslaptingos tylos Tu į šeimą svečiu atėjai. Atmerkus akis dar bijojai šviesos, Švelnų motinos žvilgsnį sekei. Gimimo diena – gražiausia diena, Kaip saulės šviesa nuostabi. Ji tik viena atvere duris į kelią, kuriuo tu eini! Sėkmės peržengiant 18-ojo gimtadienio slenkstį.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jau (penkioliką) metų praėjo, Kai supaisi lopšely maža. Jau auksinė žvaigždutė žėrėjo, Kai tarei pirmą kartą mama.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tik pusė amžiaus, pusė kelio vingių – Bet laimę visą rask šitam kely. Visi troškimai žvaigždėmis tespindi. Stiprios sveikatos linkime visi ! Paversk svajones į tvirtybės tiltą, Te Penkiasdešimt švyti su aušra. Neleisk likimui kryžkelėj apvilti, Bet ąžuolu šlamėki visada.

Raktažodžiai: , , ,