Raktažodžiai ‘eiliuota’

***

Jei apvils Tave pasaulis Nesirūstink, neliūdėk! Liūdna šiandien – pakentėk: Lauk ir vėl sugrįžtant saulės. Šio gyvenimo varguos Ateitim gyvena siela Džiaugsmas širdį Tau paguos; Kas praėjo, bus jau miela…

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenimas – Tai didelis stebuklas, Kurį suvokti ne visada gali. Kas kartą tenka Sau mažiau palikti Save kitam lyg skolą Atiduok… Toksai gyvenimas. Toksai. Ir nieko tragiško. Tokia, gal būt, visa žmogaus dalia, Ieškodamas erdvės aukščiausio taško Kažkam esi šviesa ir šiluma.

Raktažodžiai: , , ,

***

Lai visad Tau padeda svajonės. Iš jų išsirink pačią gražiausią ir, pavadinęs ją gyvenimo tikslu, siek jos įgyvendinimo!

Raktažodžiai: , ,

***

Tai, ką gali stipriausieji, gali ir tu, Lai tie žodžiai tampa gyvenimo devizu, Lai jie tau padeda įveikti bet kokią kliūtį, nugalėti visus sunkumus. Su gimtadieniu!

Raktažodžiai: , , ,

***

Lai visad Tave lydi meilė. Žmogus gimsta iš meilės, vadinasi, meilei, džiaugsmui ir kūrybai jis yra sutvertas.

Raktažodžiai: , , ,

***

Nesistenk būt gražiausia gėlė – Gražios gėlės nežydi ilgai… Būk tylia, paprasta ir gera Ir visi bus aplinkui draugais… Sužydėk, tik nebūk per ryškia… Nedalink savo grožio visiems Ir žinok ateis tas – kas nuskins Pavadinęs gražiausiu vardu.

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyvenimas kupinas netikėtumų, Lyg upėj – slenksčiai, dideli kriokliai. Taip radome ir lai taip būna, – Sunkumuos keičiasi veidai. Žmogus galingas. Tad linkim Tau stiprybės, Sveikatos, meilės, artimų žmonių… Lai bus gyvenimas beribis, Platus lyg upė be krantų.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mūs metus nusinešė šaltinis Rodos, mažas toks, o toks stiprus Tik širdy paliko begalinis noras Vėl atsiaugint sparnus Lai per sniegą bėga Jūsų viltys Te gyvena jaudulys vidinis Kad sulauksim geresnių laikų.

Raktažodžiai: , , ,

***

Spalvos žmonėms padeda išreikšti savo stilių ir savitumą. Tačiau ne tik stiliaus, bet ir splavos pajautimą galima išsiugdyti eksperimentuojant. Bijantys eksperimentų pasmerkti būti blankūs žmonės. Žydėk visomis spalvomis. Su gimtadieniu!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Šiandieną metai bangomis patvins Ir tai, ką iš gyvenimo pagrobę buvo, Džiaugsmingai vėl į krantą sugrąžins. Širdis tokia pilna, kad lašas ją perpildyti gali, Šiandieną mes laimingi ir keliam sklidiną taurę už Tave.

Raktažodžiai: , , ,