Raktažodžiai ‘eiliuota’

***

… už bemieges nakteles, kai supo ne lopšelis, ne mėnulio laivelis, o Tavo šiltas glėbys, — prašau Tau dangiškos palaimos ir ramybės suteikiančios laimę… … už rūpestėlių naštą prie sergančių lovelės, kai gydė ne vaistai, o Tavo geras žodis, — prašau Tau dangiškos sveikatos ir tvirtumo ilgaamžiškumo kelyje… … už atsidavimo kibirkštį, kuri buvo kaitresnė […]

Raktažodžiai: , , ,

***

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto… Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume… Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, apkloji liūdintį sušildančia skraiste; Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai, tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.

Raktažodžiai: , , ,

***

Be Tavęs nebūčiau gimęs, Jei ne tu – nebūt manęs. Vien dėl to labai dėkingas, Tau esu, Mamyt, iš ties.

Raktažodžiai: , ,

***

Mamyte, mama, mama Šaukiu tave vardu, Tu nuostabioji mama Geriausia iš visų. Tu plaukus man šukuoji, Rengi mane gražiai. Aš myliu tave tokią, Kokia visad buvai. Bet aš gi jau užaugau Iš tų mažų dienų, Nereikia manęs rengti, Nereik šukuot plaukų. Vistiek aš tave myliu, Mylesiu amžinai. Juk tu mamyte mano, O mes tavo vaikai.

Raktažodžiai: , , ,

***

Mama, mano mama, aš tave myliu, Tau vėjelis šlama, tarp margų gėlių, Tu šviesi kaip saulė, kaip rytų aušra, už Tave pasauly geresnės nėra!!

Raktažodžiai: , , , ,

***

Jūs rankom keturiom kelius į laimę tiesit – Kartu pavasariai žali ir vasaros žydės. Kartu ir džiaugsitės, kartu liūdėsit Ir tyliai lauksite trečios širdies, Nebus visos dienos vien linksmos ir smagios Ir saulė ne kasdien vienodai švies. Lai meilė – kelrode žvaigžde sužibus – Jums vieną kelią kuo ryškiau nušvies.

Raktažodžiai: , , ,

***

Būkit laimingi, meilėje vienas kitą suradę, Būkit laimingi vienas kitam likimus patikėję! Lai Jūsų širdyse visad pavasaris žydėtų, skambėtų juokas, lietusi daina, kad Laimė būtų amžina!

Raktažodžiai: , , ,

***

Nesibaigs lai metų metais Medaus mėnesio verpetai! Kopinėkit meilės medų — visą amžių metų metais! Sau svajonę pastatykit — tarsi korį nulipdykit Platų avilį vaikučiams — Jūsų meilės pabiručiams. Medum šeimą sulipdykit… turtui vaško padarykit Ir uždekit meilės žvakę, savo gerbūvį pastatę. Kopinėkit meilės medų, kad pritrūktų meilei metų!..

Raktažodžiai: , , ,

***

Ar žinai, kad šioje šventėje tik Tu pati esi didžiausia šventė man. Savo dėkingumą norėčiau išreikšti dovanodamas Tau ne tik gražius žodžius, bet ir pasižadėdamas būti Tavo artimiausiu žmogumi ateityje. Begales kartų stebėdavau Tave besipuošiančią į teatrą, besirengiančią į darbą, besiruošiančią į svečius, beiš-lydinčią mane į darbą… Tu visuomet buvai gražiausia. … man reikia tik […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Noriu, kad Tavęs pavydėtų viso pasaulio gėlės, nes kuomet glaudžiuosi prie Tavęs, svaigstu mūsų artume. Kiekviena diena padovanoja man begalę gražių akimirkų su Tavimi. Noriu Tau priminti mūsų svajones. Jeigu iš jų būtų galima sukurti dangų, debesų platybės nusidriektų toli už horizonto. Mūsų svajonių išsipildymas užgožė bet kokias menkas nesėkmes. Noriu, kad Tavęs pavydėtų Saulė, […]

Raktažodžiai: , , ,