Raktažodžiai ‘eiliuota’

***

Man reikia tavęs Kaip raudono saulėlydžio Kad išminties turėčiau Man reikia tavęs Kaip auksinės aušros Kad degčiau ir šviesčiau Man reikia tavęs Kaip žydro dangaus Kad aiškiai matyčiau Man reikia tavęs Kaip liepos žalios Kad ramiai pailsėčiau.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Mano mylimas Ir visur esantis žmogau. Aš tau rašau vienintelį ir trumpą meilės prisipažinimą, tokį lengvą, kaip lapo kritimas rugsėjį. Tokį skaidrų, kaip šviesūs rudens debesys. Tokį švelnų, kaip voratinklio raštas. Trapų ir vienintelį Meilės žodį – stipriai Tave MYLIU.

Raktažodžiai: , , ,

***

Tai noras staugti šiltą lakštingalų naktį žiūrint į žvaigždes, Tai nesumeluoti žodžiai, kad daugiau nieko gyvenime nereikia, Tai žiūrėti kiaurai sieną per paskaitą, Tai žibučių puokštė, suskinta šypsantis ir žinant kam ją dovanosi, Tai pirmoji nevarginanti bemiegė naktis, Tai noras krauju ant sienos rašyti jos vardą, Tai šokis lietuje skambant tik lašų muzikai, Tai noras […]

Raktažodžiai: , , , ,

***

Lai Jūsų meilė kyla lyg neaprėpiama jūra, Nuo vilnies, nuo vilnelės – tolydžio gilyn ir platyn. Lai Jūsų meilė, kaip jūra gili niekados neišsenka, Tegu niekas jai išsemt ar atšaldyt jėgų nesuras.

Raktažodžiai: , , ,

***

Naktį padalinkim mes perpus, Taip, kaip liepsna žvakelės ją dalina. Pirštukais prisiglausiu tau prie lūpų… Patylėkim sekundėlę, patylėkim… Leisk pajusti širdies kalbą spengiančioj tyloj, Leisk išgerti taurę atodūsių tavųjų… Tu visatą su manim pasidalinki, Šis pasaulis – taip mažai mums dviems…

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Jeigu pradėčiau liaupsinti tave iškilmingomis dėkingumo ar beribio palankumo kalbomis tu aitriai išraustum, pajaustum pavojų ir norėtum greičiau pabėgti. Todėl patylėsiu. Tiesiog žinok. Tu man svarbus.

Raktažodžiai: , , ,

***

Būk gražiausia Moteris — Mylimiausias Tau akis išbučiuos mana širdis. Būk ponia tarpe kitų — Aš praeidamas tarp jų greit Tave apkabinu. Karaliene būki man, Man vienam, o ne kažkam — prieš mane vis vien kaltam. Valentino dienoje Aš pavydžiu vėl Tavęs — tik abu mes galim švęst. Vien tik mano Tu esi — Mano […]

Raktažodžiai: , , , , ,

***

Meilė yra viena ir visa apimanti. Tai švelniausi jausmai, noras daryti visiems gera. Meilės fenomenas sutalpina savyje visą gyvenimą, todėl jai vien širdies maža.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Štai viską dovanoju tau šiandien ir pridedu dar savo širdį. Štai viską dovanoju tau – ir pienių lauką, ir bekraštę pievą. Juk be tavęs tai visa būtų niekas. Nuliūstų saulė ir širdis mana, ir bitės dobilo žiede.

Raktažodžiai: , , , ,

***

Tavo atodūsyje suvirpa medžio lapas, Tavo malonė suteikia upėms kryptį, todėl jos teka. Tavo galia išskleidžia žiedą: atsiveria gėlės esmė – pasididžiavimas jos ir melodija, jėga jos ir būties prasmė.

Raktažodžiai: , , , ,