Raktažodžiai ‘draugystė’

***

Tu neliūdėk pažvelgus į pasaulį,
Kur yra daug liudnų veidų.
Visada šypsokis toškį laimės
Ir niekad nepamiršk gerų draugų…

Raktažodžiai: , ,

***

Gęsta žiburėlis lūšnoj tylią naktį,
Blėsta danguje žvaigždutė lyg kokia žara.
Niekad neišblėsta, niekad neužgęsta
žmoguje draugystė, jeigu ji tikra.

Raktažodžiai: , ,

***

Neik priekyje manęs – galiu nesekti iš paskos.
Neik už manęs – galiu niekur nenuvesti.
Eik šalia manęs ir buk mano draugu.

Raktažodžiai: , ,

***

Ženkit saulėtu gyvenimo taku,
Skinkit pačius gražiausius žiedus,
Neškit džiaugsmą ir laimę vienas kitam
Ir būkit neišskiriami draugai – a m ž i n i d r a u g a i!

Raktažodžiai: , ,

***

Draugystė – tai baltas drugelis,
Draugystė – tai žiedas puikus,
Draugystė gyvenimo kelias,
Kuris supažindino mus.

Raktažodžiai: ,

***

Kaip dažnai mus vadina nevykėliais,
Kaip dažnai mus vadina kvailiais,
O mes einam keliais ir klystkeliais
Ir vienas kitą vadinam draugais.

Raktažodžiai: , ,

***

Kur tu butum
Kur bebutum
Ar Berlyne ar Maskvoj
prisimink mane drauguže,
kad draugavom Lietuvoj
Būk linksmutė,
Kaip saulutė,
Kaip pavasario diena,
Tegul tavo kelią lydi
Džiaugsmas, laimė, šypsena.

Raktažodžiai: , ,

***

Nešokau su tavim ne vieno karto,
Nesvaigau tavųjų lūpų svaigume,
Bet tavo vardą artimą ir brangų
Nešioju aš paslėpus širdyje.

Raktažodžiai: , ,

***

Tegu kiekviena tavo diena būna lyg saulės patekėjimas,
kad kaskart vis labiau suprastum save,
kad kaskart vis labiau tikėtum draugais,
kad kaskart vis labiau norėtum gyvent ir mylėti.

Raktažodžiai: , ,

***

Pro žalius žalius lapus,
žėri mėlynas dangus.
Pažiurėjęs Tu į jį,
Prisimink mane širdy…
Gyvenimas mus supažindino,
Gyvenimas mus ir išskirs,
Bet drauge praleistos dienos,
Visalaik man Tave primins.

Raktažodžiai: , ,