Raktažodžiai ‘draugystė’

***

Vienas žmogus netikėtai uždirbo daug pinigų. Argi taip negali atsitikti? Bet ar dėl nežinojimo, ką su tais pinigais daryti, ar dėl kitų priežasčių jis tuos pinigus iškeitė į aukso gabalą, užkasė jį į žemę ir kasdien ateidavo pažiūrėti ton vieton. Tas dažnas žmogaus viešnages ir parymojimus prie užkasto aukso pastebėjo kaimynas. Sulaukęs nakties, jis tą [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Vienas žmogus visą gyvenimą ieškojo tobulos moters. Ieškojo atkakliai ir kantriai. Ieškojo, ieškojo ir… liko senberniu…
Žmonės ėmė jo klausinėti:
Tu apkeliavai kone visą pasaulį, buvai visuose kontinentuose, lankeisi tolimiausiuose Žemės kampeliuose, apkeliavai labiausiai išsivysčiusias šalis ir lankeisi atsilikusiose, laukiniuose “bananų” kraštuose… Tad nejaugi taip niekur ir nesuradai sau tinkamos, arba, tavo žodžiais tariant, tobulos moters?
Ocho, ir [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Atsitiko taip, kad kartą vienišam žmogui teko nakvoti erdvioje užmiesčio viloje. Naktis buvo tamsi ir siaubinga, panaši į tą, kokią matome siaubo filmuose. Lietus pliaupė be perstojo, vėjas negailestingai daužė langines, vėjo pučiami brazdinosi nukritę lapai… Žmogus niekaip negalėjo užmigti. Ir staiga jis išgirdo, kaip kažkas pasibeldė į vilos duris. Priėjęs prie jų, žmogus paklausė:
Kas [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Širdy baisi širdgėla sukrėtė tave,
O tu pasibaisėjai savimi ir nesustojai…
Baigė kristi paskutinė viltis,
Bet ne, susiradai draugų,
Ir ta širdgėla išnyko…
Draugai išgelbėjo tave,
Sušildė,
Pamylavo ir viskas praėjo…
Tu turi gimimo valandą, dieną.
Už tave, su stikliuku stuksens draugai,
Už tave, su buteliu vyno keliaus namo draugai, tavo draugai…

Raktažodžiai: , ,

***

Šliaužia gyvatė per mišką, prišliaužia upelį, ir galvoja kaip persikelt į kitą pusę, pamato plaukiančią medūzą, ir sušaukia:
- Medūza, medūza perkelk į kitą upelio pusę.
Medūza sako:
- Sėsk ant nugaros ir perkelsiu. Priplaukė upelio vidurį medūza ir galvoja nert ar nenert, tuo pačiu gyvatė galvoja – gelt ar negelt. Tad išgeriam už draugystę, kad šv. [...]

Raktažodžiai: , , ,

***

Dykuma keliauja rusas, amerikietis ir anglas. Jų jėgos visiškai išseko. Prieš mirti rusas pasiūlo išgerti butelį degtinės. Kai tik keliautojai išgėrė, iš tuščio butelio išlėkė džinas. – O mano išgelbėtojai, nudžiugo džinas. Kuo galiu jums atsidėkoti? Išpildysiu po du jūsų pageidavimus. Amerikietis paprašė milijono dolerių ir sugrąžinti jį į gimtąją Ameriką. Ir tuojau pat jis [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Karalius turėjo juokdarį. Juokdarys visad juokėsi. Karalius nužudė juokdario motina – juokdarys juokiasi. Nužudė juokdario tėvą. Vis tiek juokiasi. Nužudė broli – juokiasi. Nužudė juokdario draugą – staiga juokdarys pravirko. Karalius klausia juokdario:
- Kodėl tu pravirkai?
Juokdarys atsako:
- Šeimos aš nepasirinkau, o draugus aš išsirinkau pats.
Tad išgerkim už gerus draugus.

Raktažodžiai: , ,

***

Guli senukas mirties patale ir ateina giltinė. Ji sako viskas senuk pasiimu aš tave. O senukas sako:
- Duok man dar pagyventi tiek kiek mano sode ant obels yra lapų.
- Ne tiek žmonės negyvena! – sušuko giltinė. Aš tau duosiu pagyventi tiek metu kiek tu turi TIKRŲ draugų. O senis iškart ir numirė.
Tad pakelkime taures už [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Būkit laimingi, kai lapus žarsto rudenio vėjas,
Būkit laimingi, kai snieguolė tirpsta delne,
Būkit laimingi, kai metai į praeiti bėga,
Būkit laimingi, šiandien, rytoj ir … visada.

Raktažodžiai: , ,

***

Kad žmonės šypsotūs ant vieškelio balto…
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų…
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę…
Kad sniegas nekristų ant sielos žaizdų…
Kad medžių viršūnėje viltys nutūptų…
Kad vėjai atpūstų geri iš namų…
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai žmonių svetimų…
Kad niekas ir niekur, ir niekaip neskaustų…
Kad niekas nebūtų prie kojų mažu…
Kad viskas iš nieko…
Kad viskas iš [...]

Raktažodžiai: , , , , ,