Raktažodžiai ‘draugystė’

***

Nepyk prašau tavęs..
Suprask negaliu mylėti aš tavęs..
Tu man tikras draugas, nedaugiau..
Tu žinai myliu aš kita vaikiną..
Todėl nesu su tavimi
Tačiau mes esame ir būsime geriausi draugai amžinai..

Raktažodžiai: , , ,

***

Man pasaulis be tavęs lyg dykuma, kai tavęs nėra šalia aš tiesiog neegzistuoju.
Mūsų draugystė nebuvo paprasta, ji ne vien smulkmenom grįsta.
Suprantu, jeigu noriu turėti draugų, turiu pats būti draugas.
Tad niekad nepamiršk be draugystės ir saulė nesišypso.

Raktažodžiai: , , ,

***

Kai išgirdai pyptelėjimą ir supratai, kad atėjo sms, pagalvojai: kažin kas ir ką parašė? Gal kas galvoja, ilgisi, myli? Bet, deja.. čia.. tik.. aš..

Raktažodžiai: , ,

***

Gali man nebemeluoti, šiandien sužinojau kas tu per žmogus ir daugiau neslėpk nuo visų tiesos.
Tu esi….
mano geriausia(s) draugė(as)!

Raktažodžiai: , ,

***

Aš esu žmogžudys… Aš žudau žmones už pinigus… Tu esi mano draugas aš tave nužudysiu už dyką!

Raktažodžiai: , ,

***

Už tikrus draugus
Turėjo tėvai vienturtį sūnų. Jis linksmai gyveno, laimingai augo, kiek norėjo – valgė ir miegojo. Turėjo ir draugų, kaip jis pats sakė. Kartą jis sutiko puikią mergaitę – vienintelę ir nepakartojamą, tą, kurios ieškoma visą gyvenimą. Ruošiantis vestuvėms, tėvas kreipėsi į sūnų:
- Klausyk, sūneli, tau ir taip rūpesčių pakanka. Duok man savo [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Už ištikimybę
Šeima gavo du kelialapius į poilsio namus prie Juodosios jūros. Tačiau taip nutiko, kad vyro darbovietėje iškilo nenumatytų problemų ir jis niekaip negalėjo važiuoti prie jūros. Tada jis kilniadvasiškai patarė žmonai vienai važiuoti į kurortą ir sutiko, kad kitą kelialapį ji pati pasiūlytų kuriai nors savo geriausiai draugei. Netrukus žmona išvažiavo prie jūros su [...]

Raktažodžiai: , , ,

***

Už pasitikėjimą draugais
Nuolat labai užsiėmęs verslininkas Laisvūnas ėmė įtarti savo žmoną neištikimybe. Kaip paprastai susirengęs tolimon kelionėn, jis pasikvietė geriausią savo draugą Gabrielių ir šiam sako:
- Gabrieliau, tu – mano geriausias draugas. Ir turiu prisipažinti, jog man kelia nerimą kai kurie mano žmonos poelgiai. Bijau, kad ji man neištikima… Aš dabar skrendu i Čikagą, savo [...]

Raktažodžiai: , , ,

***

Gyveno kartą senas senas žmogus. Jis pragyveno ilgą gyvenimą, turėjo daug draugų, garbingą profesiją, krūvą vaikų ir anūkų, jaukius namus. Ateina pas senuką Mirtis ir sako:
Einam su manimi.
Kodėl? nustebo senukas. Aš juk dar sveikas, linksmas, gyvenimu patenkintas. Aš nenoriu mirti. Man patinka gyventi.
Gerai, sutiko Mirtis. Aš paliksiu tave ramybėje. Gyvenk sau laimingai, bet su viena [...]

Raktažodžiai: , ,

***

Kartą miške prie eglės susėdo du bičiuliai. Atsikimšo butelį naminės ir geria viens į kito sveikatą. Tik su užkanda blogai ne taip, kaip šiandien prie šito stalo. Staiga jie pastebi, kad medžio viršūnėje tupi varna ir snape laiko sūrio gabalą. Bičiuliai mąsto, kaip tą sūrį išvilioti.
Varna, varna, ar turi stiklinę? klausia vienas.
Ne, atsako varna. Sūris [...]

Raktažodžiai: , ,